Algerie flagg

Alle selvstendige nasjoner har sitt eget flagg. Algerie ble anerkjent som en selvstendig nasjon i 1962, og det var også på dette tidspunktet at Algeries flagg ble godkjent som landets nasjonalflagg.

Det er også noen nasjoner som har to flagg. Det ene flagget kalles nasjonalflagget, og det andre kalles orlogsflagget. Ved første øyekast vil disse to flaggene se ganske like ut, men i de fleste tilfeller har orlogsflagget noen ekstra elementer som nasjonalflagget ikke har.

I denne artikkelen skal vi bli litt bedre kjent med Algeries flagg – både nasjonalflagget og orlogsflagget.

Hva er et flagg?

Før vi ser nærmere på Algeries flagg, så kan det være fordelaktig å få spikret hva et flagg egentlig er.

Som nevnt innledningsvis er et flagg noe alle selvstendige nasjoner har i dag. Men hva er egentlig et flagg? Et flagg er rett og slett et tøystykke som har et spesifikt design som har en spesifikk mening. Designet inkluderer som regel både farger og mønster.

Flagget brukes i forbindelse med det spesifikke landet. Algeries flagg er altså et symbol for Algerie. Man trenger dog ikke være en egen nasjon for å ha et flagg – det er også vanlig at en geografisk region har et flagg. Flagg er også noe som kan brukes av en organisasjon.

Noen land har også et eget orlogsflagg. Et orlogsflagg er et flagg som brukes i forbindelse med landets sjømilitæret styrker. Hensikten med å bruke et slikt flagg, er å skille mellom hvilke fartøyer som er militære og hvilke som er sivile.

Slik ser Algeries flagg ut

Lurer du på hvordan Algeries flagg ser ut? Det skal vi fortelle deg nå!

Fargene i Algeries flagg er hovedsakelig grønt, hvitt og rødt. La oss ta for oss landets nasjonalflagg først. Den ene halvparten av flagget er grønt, mens den andre halvparten er hvit. Midt på flagget finner du en halvmåne og en stjerne, som er røde. Vi vil komme tilbake til symbolenes betydning litt senere i artikkelen.

Men Algerie har også et orlogsflagg, som brukes av det algeriske sjømilitæret. Det algeriske orlogsflagget har nøyaktig de samme fargene og symbolene som landets nasjonalflagg. Men det er en liten detalj som får orlogsflagget til å skille seg ut, og det er et tillegg av to anker som er korslagt øverst i flaggets venstre hjørne. Dette symbolet er i fargen hvit.

Både nasjonalflagget og orlogsflagget til Algerie, har et størrelsesforhold på 2:3.

Flaggets opprinnelse

Når det gjelder det algeriske flaggets opprinnelse, så er det litt delte meninger om hvordan det ble til.

Landets egen tradisjon vil ha det til at flagget ble tatt i bruk for aller første gang av Abd el-Kadar, som regnes som Algeries frigjøringshelt. Men det er imidlertid litt usikkerhet om det egentlig var slik det hele gikk for seg.

For det finnes nemlig en annen versjon av hendelsen også – og det er en versjon som er noe mer sannsynlig når man ser beskrivelsen av den. Denne versjonen vil ha det til at mannen som tegnet flagget går under navnet Messali Hadj, og at tegningen skjedde i forbindelse med at nevnte mann startet Nord-Afrikas stjerne, som er en politisk gruppering.

Det oppgis ikke noe årstall for når Algeries frigjøringshelt Abd el-Kadar skulle ha tatt i bruk flagget. Men det sies at Messali Hadj tegnet det i 1928, og det er nok det som er grunnen til at sistnevnte versjon oppleves som litt mer realitisk.

Symbolenes betydning

Ovenfor har vi sett på det algeriske flaggets design, altså hvilke farger og symboler som er tatt i bruk i flaggets design. Nå skal vi se litt nærmere på betydningen av hvert symbol. Her er en liten oversikt over symbolene i flagget. I og med at Algerie har to flagg, så begynner vi igjen med nasjonalflagget.

Algeries nasjonalflagg består av en grønn halvdel og en hvit halvdel, samt en rød halvmåne og en rød stjerne som er plassert på midten av flagget. Stjernen er femtakket, uten at det har noen spesifikk betydning. Her er en liten oversikt over hvert enkelt element og dets betydning:

  • Grønn halvdel: Grønnfargen er et islamsk symbol.
  • Hvit halvdel: Hvitfargen symboliserer det algeriske folkets renhet
  • Rød stjerne: Stjernen er et islamsk symbol på samme måte som grønnfargen. Den er farget rød som en henvisning til martyrene som ofret seg i kampen om Algeries frihet.
  • Rød halvmåne: Det er imidlertid uvisst hvorfor det er en halvmåne avbildet på flagget. Men den er nok farget rød av samme grunn som stjernen.

Orlogsflagget består av de samme elementene, samt et ekstra element. Det er to krysslagte anker øverst i flaggets venstre hjørne. De to krysslagte ankrene er i fargen hvit. Også her er det grunn til å tro at fargen hvit symboliserer folkets renhet, slik som det gjør i nasjonalflagget.

Når det imidlertid gjelder hvorfor de har valgt å bruke to krysslagte anker, er det ingen offisiell beskrivelse på det. Likevel kan vi si at det nok har noe å gjøre med at flagget brukes i forbindelse med Algeries sjømilitæret.

Når ble flagget tatt i bruk?

Når ble egentlig det algeriske flagget tatt i bruk? Det er et av flaggets aspekter som det ikke er like stor usikkerhet rundt, slik som det er i forbindelse med flaggets opprinnelse. Når ble flagget tatt i bruk, er et spørsmål som det er relativt enkelt å svare på.

Det sies at flagget ble tegnes av Messali Hadj i 1928, men det skulle gå noen tiår før flagget ble tatt i bruk. Det skjedde først i 1948, da flagget var 20 år gammelt, men det var ikke godkjent som Algeries nasjonalflagg på dette tidspunktet.

Historien skal ha det til at det gikk nærmere 15 år før det algeriske flagget ble anerkjent som landets nasjonalflagg. Algerie ble et uavhengig land den 3. juli 1962, altså midt på sommeren. Og dette var i forbindelse med at landet ble en selvstendig nasjon at det ble lov å bruke det algeriske flagget på ordentlig. Det vil si at det algeriske flagget fra og med 3. juli 1962 ble ansett som landets nasjonalflagg.