By i Algerie kryssord

Det er fullt mulig at «by i Algerie» dukker opp som et stikkord i et kryssord du prøver å finne løsningen på. Hvor enkel en slik oppgave kommer til å være, vil være avhengig av dine geografikunnskaper i forhold til Algerie.

By i Algerie og kryssord kan være en ganske interessant kombinasjon. Årsaken til det er at mange gjerne må bruke til tid til å tenke ut svaret. Algerie er et land som består av mange byer, og det er ikke alltid at svaret er like innlysende. By i Algerie på 6 bokstaver? Vel, det er ganske mange byer i Algerie på 6 bokstaver..

I denne artikkelen vil vi se litt nærmere på denne problemstillingen. Selv om de fleste vet hva et kryssord er, vil vi begynne med å se nærmere på dette. Deretter vil vi snevre det inn litt, og komme med noen tips som kan være til hjelp hvis du kommer over et kryssord med «by i Algerie» som stikkord.

Hva er et kryssord?

Kryssord er en «lek» som de fleste er godt kjent med. Dette er en lek som det er vanlig å finne i ukeblad, aviser og lignende.

Det er ikke sikkert at du har drevet så mye med det, men sjansen er likevel stor for at du i vet hva det er. På en måte kan faktisk «kryssord» regnes som allmennkunnskap. Her er det imidlertid viktig å understreke at det er hva et kryssord er, og ikke innholdet i kryssordet som er allmennkunnskap. For det kan uten tvil variere.

Begrepet «kryssord» kan defineres på en veldig enkel måte. Å kalle det en lek er en veldig enkel beskrivelse, så denne definisjonen vil være litt mer korrekt. Kryssord er rett og slett bokstavgåte hvor hensikten er å finne ut hvilke ord som skal stå i kryssordets rutenett. Det kalles «kryssord», fordi det består av ord som krysser hverandre.

Det er noe uvisst hvor kryssordet oppstod for første gang, men at det går langt tilbake i tid er det absolutt ingen tvil om. Det første sporet vi har, er fra Storbritannia på 1800-tallet, men det skulle ta en stund før det ble ordentlig populært. Det ble det ikke før på 1900-tallet, og her til lands dukket det opp rundt år 1925.

Hvordan løser man kryssord?

Nå har vi sett på hva et kryssord er – i teorien – men hvordan løser man et kryssord i praksis? Dette er et spørsmål som egentlig har et relativt kjedelig svar, men det er den eneste måten å svare på spørsmålet, så vi har ikke annet valg enn å si det som det er.

For å løse et kryssord, er man rett og slett nødt til å bruke hodet. Man må tenke etter for å finne ut om man vet svaret på oppgaven hvor hensikten er å hjelpe deg å komme frem til løsningen. Noen ganger kommer svaret lett til deg, mens andre ganger tar det litt mer tid. Men det er altså helt normalt.

I praksis vil et kryssord se ut som et rutenett som innledningsvis er helt tomt. Det er rutene i rutenettet som du skal prøve å fylle ut ved å finne svaret på oppgavene som hører til kryssordet. «By i Algerie» er et godt eksempel på en slik oppgave. Rutene i rutenettet er nummerte, så det vil ikke noe problem å vite hvor du skal plassere bokstavene.

I forbindelse med kryssord er det viktig å understreke at det finnes forskjellige typer kryssord. Det er vanlig å skille mellom «vanlig» kryssord, billedkryssord, temakryssord og kodekryssord. Men det er én ting som er helt sikkert, og det er at kryssord er gøy uansett hvilken type det er snakk om.

Slik løser du kryssord (fra New York Times):

Dette er Algerie

Algerie er et land i Nord-Afrika. Landet har et totalareal på 2 382 000 kvadratkilometer, og det gjør det til det største landet i Afrika i utstrekning. Per 2020 var det ca 43,85 millioner innbyggere i Algerie.

Algerie grenser til en rekke land. Dette er et land som grenser til både Marokko, Mali, Mauritania, Niger, Libya, Tunisia og Vest-Sahara i forskjellige retninger. 4/5 av den sørlige delen av Algerie er kun ørken, noe som betyr at det er der Sahara ligger.

Algerie er en republikk. Landets offisielle navn er al-Jumhuriyah al-Jazairiyah, ad-Dimuqratiyah ash-Shabiyah. Men på norsk kalles det «bare» Den demokratiske folkerepublikken Algerie. Det er ikke til å stikke under en stol at det offisielle navnet er en ordentlig munnfull, så det kan riktignok oppleves enklere å si det norske navnet.

Hvis du planlegger å reise til Algerie, så kan det være lurt å lære seg noen enkle fraser på arabisk. Det er nemlig det som er det offisielle språket i dette landet. I tillegg til arabisk, er tamazigh anerkjent som språk. Det er også noen som snakker fransk, men det er ikke mange.

Hvor mange byer er det i Algerie?

Hvor mange byer er det i Algerie? Det er ca. 42 byer i Algerie, og det å ha god kontroll på disse vil være en fordel hvis du skal løse et kryssord med «by i Algerie» som stikkord. Her er en oversikt over byene i Algerie:

 • Alger
 • Oran
 • Constantine
 • Annaba
 • Batna
 • Blida
 • Sétif
 • Ech Cheliff
 • El Djelfa
 • Sidi bel Abbès
 • Biskra
 • Tébessa
 • Tiaret
 • Ouargla
 • Béjaïa
 • Skikda
 • TIemcen
 • Bordj Bou Arreridj
 • Béchar
 • Medea
 • Touggourt
 • Jijel
 • Souq Ahras
 • Mostaganem
 • M’Sila
 • El Eulma
 • Khenchela
 • Saida
 • Ain Oussera
 • El Oued
 • Guelma
 • Relizane
 • Laghouat
 • Bordj el Kiffan
 • Bou Saâda
 • Bab Ezzouar
 • Messaad
 • Barika
 • Ain el Beida
 • Ghardaia
 • Baraki
 • El Chroub

By i Algerie som stikkord i et kryssord

Som du ser i listen ovenfor, så er det mange byer i Algerie, og det er svært få av dem som stikker seg ut med tanke på antall bokstaver. Veldig mange av disse ordene består av 5 bokstaver og oppover, så her er man nødt til å lese ledetråden til stikkordet veldig nøye.

Selv om du ikke vet alle de algeriske byene på rams, så betyr ikke det at du ikke får til å løse stikkordet. Du kan for eksempel spørre en venn om hjelp!